журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
рубрики
КНИГА I РИНОК

КНИГА I РИНОК

ВИДАВНИЧЕ ЖИТТЯ

КНИГА І СУСПІЛЬСТВО

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

ПЕРЕД ОЧИМА ДІЛО

ФАНТАСТИЧНІ ОБРІЇ

Література і кіно

ДИСКУРС

КОЛО ЛІТЕРАТУРИ

Не для еліти

Культреванш

ЛIТЕРАТУРНА ВIТАЛЬНЯ

ІНТЕРНЕТ-ТЕМА

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
"Книжковий огляд" – №5, 2004

КНИГА I РИНОК

Законодавчі колізії

Іван Чиж обіцяє вжити заходів
щодо поновлення пільг для суб'єктів книговидавничої справи

" ... цивілізованою нормою для європейських країн є виробництво 14-16 книг щорічно на одного громадянина" (І.С. Чиж). А Україна, мабуть, не скоро перестрибне сороміцьку позначку – один примірник на душу населення. Ситуація навіть погіршиться "завдяки" кризі у діяльності видавців, поліграфістів та книгорозповсюджувачів, яка переслідує їх з початку року. Очевидно, що перебіг подій не залишає надії на зняття ПДВ та поліпшення умов функціонування галузі найближчим часом. У цьому контексті нижче наводимо інтерв'ю з головою Держкомтелерадіо України Іваном Чижем, а також думки інших активних учасників українського книжкового ринку (див. нижче).

– Яка ситуація спостерігається на даний момент у книговидавничому житті України?

– У першому кварталі поточного року у порівнянні з аналогічним періодом 2003 р. кількість замовлень на виготовлення друкованої продукції поліграфічними підприємствами дещо скоротилась. Це можна пояснити тим, що зменшились обсяги продажу вітчизняної книги через зростання цін на книжкову продукцію у зв'язку із запровадженням податку на додану вартість. Як відомо, після прийняття Закону України від 27.11.2003 р. №1344-IV "Про державний бюджет України на 2004 рік" підприємства книговидавничої сфери були позбавлені пільг при сплачуванні ПДВ і податку на прибуток для підприємств книговидавничої сфери, передбачених Законом України від 06.03.2003 р. № 601-IV "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні".

– Скільки найменувань книг видано цього року (видання якої тематики переважають)?

– За статистичними даними, отриманими в першому кварталі поточного року, переважають за кількістю назв і тиражем навчальні видання, а також художня та дитяча література різноманітної тематики. За інформацією Книжкової палати України, з січня по березень 2004 року випущено всього за назвами – 1276 книг загальним накладом понад 3 млн. прим.

– Якою є позиція Державного комітету телебачення та радіомовлення щодо вирішення проблем книговидання?

– Проаналізувавши стан справ у видавничо-поліграфічній галузі за 2003 рік, можна констатувати, що основними причинами кризи у цій сфері є непомірний податковий тиск на підприємства видавничо-поліграфічного комплексу, повільне впровадження у виробництво сучасних технологій, технічно застаріле поліграфічне обладнання, відсутність коштів на придбання нових машин та сучасних матеріалів, низька купівельна спроможність населення.

Серед держав Європи в Україні на книжку накладено найвищі податки. Наприклад, в одинадцяти країнах світу податок на додану вартість не стягується взагалі, а в державах Європейського Союзу – не перевищує п'яти відсотків. У Російській Федерації друкована продукція протягом останніх семи років була фактично звільнена від усіх податків, у тому числі – від податку на додану вартість та податку на прибуток, що дозволило вивести видавничу галузь в число п'яти найприбутковіших галузей. А Україна впродовж останніх років так і не змогла переступити у виробництві книг рубіж – один примірник на душу населення. І це при тому, що цивілізованою нормою для європейських країн є виробництво 14-16 книг щорічно на одного громадянина.

Намагання підприємств України за власні кошти комплексно вирішити питання переоснащення є марними, оскільки при існуючій податковій системі та економічному стані всього народного господарства вишукати для цього кошти практично неможливо (для прикладу: вартість друкарської машини для районних друкарень у межах 120,0-150,0 тис. дол., а для газетно-журнальних видавництв ролевої машини – 1,8-2,0 млн. дол.). Підраховано, що лише для заміни зношеного поліграфічного устаткування державних видавничо-поліграфічних підприємств необхідно близько 100,0 млн. доларів.

В Україні нині діє майже 2000 видавництв та видавничих організацій різних форм власності, у тому числі 22 спеціалізованих державних видавництв, укомплектованих високопрофесійними фахівцями, знавцями видавничої справи. Вже сьогодні багато видавництв випустили у світ цікаві, оригінальні книги. Цей процес триває. Хотів би назвати кілька творчих колективів, що працюють винахідливо навіть у таких несприятливих умовах. З-поміж них – державні видавництва "Либідь", "Мистецтво", "Веселка", "Освіта", "Здоров'я", "Техніка", "Світ", (м. Львів), "Україна", а також видавництва іншої форми власності "Генеза", "Перун", "Основи" ті інші.

Комітет підтримує підприємства, які своєю творчою працею сприяють утвердженню державності, духовному збагаченню народу.

Зі свого боку Держкомтелерадіо вживає заходів щодо вирішення питання поновлення пільг для суб'єктів книговидавничої справи, зокрема зняття вето, накладеного Законом України "Про Державний бюджет на 2004 рік" та введення в дію у цьому році Закону України "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні".

– Який вплив на подальшу роботу видавництв буде мати простій початку 2004 року?

– Почну з іншого. Аналітичними підрозділами Міністерства фінансів України та Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України підраховано, що бюджет країни у минулому році недоотримав 700 млн. грн через існуючі на той час пільги у книговидавничій сфері. Однак, щоб отримати ці 700 млн. грн., обіг коштів у галузі має складати не менше 4 млрд. грн.! Виникає запитання: чи справді вказана сума відповідає реальному обігу коштів у цій сфері? Врахуйте і те, що у січні-лютому 2004 року через простій, викликаний змінами у законодавстві щодо оподаткування, підприємства книговидавничої сфери не могли забезпечити як випуск друкованої продукції в запланованих обсягах, так і її реалізацію. А відтак вони мінімально поповнили власні обігові кошти, у зв'язку з чим Держбюджет недоотримав заплановані податкові відрахування. Отже, ситуація негативно позначилася як на діяльності книговидавничого комплексу України, так і на забезпеченні книгою громадян України.

– Які законотворчі процеси відбуваються на даний момент навколо книговидання та книгорозповсюдження?

– Ситуація, яка склалася на сьогодні у видавничо-поліграфічної галузі, а вона включає і книгорозповсюдження, вимагає термінового вжиття заходів на загальнодержавному рівні. Розроблений Державним комітетом телебачення і радіомовлення України, схвалений Кабінетом Міністрів України, прийнятий Верховною Радою України та підписаний Президентом України Закон України "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні" повинен бути визначений Урядом на сьогодні як пріоритетний.

З метою реалізації зазначеного вище Закону Комітетом разом з відповідними міністерствами і відомствами розроблено проекти відповідних постанов Кабінету Міністрів України, зокрема:

– порядку спрямування коштів, вивільнених у зв'язку з наданням податкових пільг, на переоснащення видавничо-поліграфічної бази, розроблення і запровадження новітніх технологій, розширення виробництва книжкової продукції (постанова КМУ від 15.10.2003 р. № 1643);

– порядку ведення обліку отриманих валових доходів і валових витрат під час провадження видавничої діяльності, виготовлення і розповсюдження книжкової продукції (постанова КМУ від 17.09.2003 р. № 1478);

– переліку обсягів та цільового використання товарів, які не виробляються в Україні і ввозяться на митну територію України для використання у видавничій діяльності та діяльності з виготовлення книжкової продукції, яка виробляється в Україні;

– порядку звільнення від оподаткування операцій з виконання робіт та надання послуг у видавничій діяльності.

Однак Законом України від 27.11.2003 р. №1344-IV "Про Державний бюджет на 2004 рік" (п.37 ст.80) на 2004 рік зупинено дію Закону України "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні", крім виготовлення учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників вітчизняного виробництва.

Держкомтелерадіо України спільно з профільними комітетами Верховної Ради України домагатиметься перегляду окремих пунктів Закону "Про Державний бюджет України" з метою відновлення пільгового оподаткування суб'єктів видавничої справи та введення в дію в цьому році Закону України "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні".

– Які необхідні кроки для поліпшення, полегшення роботи видавництв, виходу з кризи?

– Вважаю, що для поліпшення роботи видавництв і виходу з кризи видавничо-поліграфічної сфери в цілому сприятиме Закон України "Про підтримку книговидавничої справи в Україні", який потрібно вводити в дію вже цього року. Це дозволить не лише зменшити спад випуску друкованої продукції, вивести вітчизняну книговидавничу галузь із кризового стану, а й здешевить книжкову продукцію, зробить її конкурентоспроможною, дасть змогу без залучення додаткових бюджетних коштів збільшити обсяги випуску та реалізації україномовної книги, створить передумови для технічного переоснащення матеріально-технічної бази поліграфічних підприємств тощо.

– Ваші прогнози щодо книговидавництва та книготоргівлі на цей рік.

– Одним із важелів державної підтримки книговидання в Україні є випуск друкованої продукції за Програмою випуску соціально значущих видань, яка реалізується з 1997 р. Держкомтелерадіо України на умовах бюджетного фінансування. Щороку видавництва та видавничі організації за державним замовленням випускають історичну літературу з питань державотворення, твори класиків та сучасних українських письменників, дитячу, історичну, мистецтвознавчу літературу, словникові й енциклопедичні видання, фотоальбоми тощо. За програмою випуску соціально значущих видань 2003 р. профінансовано випуск 199 назв видань на загальну суму 14,8 млн. грн. У 2004 році Держкомтелерадіо заплановано виділити понад 40 млн. грн. на випуск літератури за держзамовленням. Як бачимо, це майже втричі більше у порівнянні з минулим роком. Слід зауважити, що Міністерством фінансів України передбачено у Держбюджеті на 2004 рік 150 млн. грн. на підтримку вітчизняного книговидання – випуску підручників, навчальних посібників, соціально значущих видань. Отже, Державний комітет телебачення і радіомовлення в межах своїх повноважень і надалі намагатиметься забезпечити протекціоністську політику у розвитку вітчизняної книговидавничої сфери та її державної підтримки.

У той же час логічною є позиція щодо формування книжкового ринку не лише за рахунок книг, випущених за підтримки держави, але й виданих за рахунок господарської діяльності видавництв та інших джерел фінансування.

Книготоргівля в Україні, на наш погляд, має і надалі залишатися однією з важливих складових видавничо-поліграфічного процесу. У книготорговельній сфері ми маємо приклади передового досвіду, важливих ініціатив. Варто хоча б згадати АТ "Кримкнига", яке у скрутних економічних умовах зуміло зберегти єдиний господарський комплекс книгопоширення в регіоні. Добрими показниками відзначається діяльність ВАТ "Дніпрокнига", ВАТ "Миколаївкнига", ВАТ "Галицька книга", ДВАТ "Одесакнига", ДВАТ "Укркнига".

Підготувала Вікторія Падалко

 
© агенство "Стандарт"