журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
рубрики
СУСПІЛЬСТВО І КНИГА

СУСПІЛЬСТВО І СЛОВО

ВИДАВНИЧЕ ЖИТТЯ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

КНИГА I РИНОК

КНИГА I РИНОК

ЛIТЕРАТУРНА ВIТАЛЬНЯ

КОЛО ЛІТЕРАТУРИ

ДИСКУРС

МОНОЛОГІЧНІ ЕКЗЕРСИСИ

ІНТЕРНЕТ-ТЕМА

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
"Книжковий огляд" – №3, 2004

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

Сучасний підручник: проблеми видавничої підготовки

Ремонт подвески авто в спб PERSONA autoservice.

Перехід загальноосвітніх закладів України на новий зміст, структуру та 12-річний термін навчання акцентував увагу на тому, що сучасна освіта повинна мати особистісно-орієнтований характер, формувати в дитини світогляд, цінності культури, вміння й навички, необхідні для життєвого й професійного вибору, вміння самостійно вчитися. У зв'язку з цим і виникла необхідність перегляду сучасного підходу до створення оновлених засобів навчання, зокрема навчальної літератури. Не можна сказати, що актуальність цього питання назріла саме сьогодні. Про цю проблему вже багато говорили й писали, але, на превеликий жаль, у школах, як і раніше, не вистачає саме сучасних навчальних видань.

Оновлення функцій підручника, його структури, апарату та ілюстративного наповнення – ось далеко не повний перелік питань, які хвилюють фахівців сьогодні. З метою аналізу навчальної літератури, її ринку в багатьох країнах Європи вже давно створені науково-дослідні інститути, а також видавництва, які спеціалізуються на випуску навчальних видань.

Видавництво "Ярослав" четвертий рік працює над проблемою створення сучасних підручників та навчальних посібників. За цей час накопичено певний досвід власних пошуків нових авторів, сучасного дизайну навчальної книги, нових видавничих технологій. Багато корисної та цікавої інформації було набуто й під час спілкування із зарубіжними колегами – видавництвами Німеччини, Прибалтики, Франції тощо.

Сучасне навчальне видання покликане комплексно реалізовувати розвивальну домінанту освіти ХХІ століття, виховувати прагнення до самоосвіти й саморозвитку, вчити критично мислити, використовувати отримані знання й вміння для творчого розв'язання проблем, сприяти інтеграції отриманих знань. Ці завдання, в свою чергу, потребують переосмислення багатьох дидактичних і методичних аспектів, від яких залежить якість і глибина процесу навчання й виховання. Різномаїття та динаміка явищ соціуму та оточуючого світу повинні привносити суттєві зміни й до структури підручника, спонукати авторів і педагогів постійно удосконалювати методи й форми навчання. Проте, на жаль, це відбувається далеко не завжди. Причиною догматизації носіїв знань є і адміністративне залучення до роботи над рукописом майбутнього підручника так званих "зручних", щодо визнання, авторських колективів або авторів, і використання блоків застарілої інформації, і експлуатація творів малої кількості авторів та ще й з негативним психологічним навантаженням (особливо в підручниках з літератури). На жаль, не сприяє оновленню навчальної літератури й досить бідний ілюстративний ряд, значення якого полягає не лише в оформленні видань, а й у наданні певної візуальної інформації.

У видавництві "Ярослав" вважають, що сучасна навчальна література повинна відповідати вимогам сьогоднішнього дня і, перш за все, дня майбутнього. А отже й підручник, що приходить сьогодні до школи, повинен мати певні педагогічні, технологічні й маркетингові особливості: і з точки зору використання сучасних методик, форм, методів, прийомів роботи, системи контролю й оцінювання знань, і з точки зору технології створення книги, якості її поліграфічного виконання, і, звичайно, щодо вимог ринку навчальної літератури, який тільки-но зароджується. Тому надзвичайно важливо, щоб на всіх етапах створення сучасного підручника – від написання рукопису до використання в навчальних закладах – працювали фахівці різних сфер діяльності: наукові працівники, практикуючі вчителі, дитячі письменники, антропологи, психологи та ілюстратори дитячої книги. Особливу складність в організації такої роботи становить приведення поглядів усіх учасників процесу до певної спільності поглядів у рамках одного видавництва.

Одним з найсуттєвіших питань, на розв'язання якого налаштовані зусилля всіх залучених фахівців у видавництві "Ярослав", є сприйняття книги учнями. Що ж у сучасному навчальному виданні є важливим для дитини? Не секрет, що в багатьох дітей саме зі шкільних підручників починається формування читацьких смаків і потреби роботи з різними інформативними джерелами. Саме реалізації діалектичного взаємозв'язку отриманого досвіду й нової інформації повинна послуговувати навчальна книга. Таким чином, сучасний підручник – це книга, яку передусім цікаво читати, вона зрозуміла при вивченні та має сучасний дизайн.

Ілюстрування підручників і навчальних посібників – один з багатьох аспектів, якому приділяється увага у видавництві. Адже використання широкого спектра ілюстрацій у навчальній книзі: фотографій, малюнків, схем, не тільки сприяє підвищенню ефективності навчального процесу, а й поширює світогляд дитини, збагачує її світосприймання. Сьогодні навчальній книзі (як і будь-якій іншій) доводиться конкурувати з теле-, відео- і комп'ютерними можливостями ілюстрування. Тому долання стереотипів, пошук нових оригінальних рішень ілюстрування та конструювання видань потребує залучення до процесу створення підручника кращих ілюстраторів і дизайнерів дитячої книги. Питання полягає не в тому, якому типу ілюстрацій надається перевага, і не в тому, яка кількість кольорів використана, – важливою є сила емоційного впливу ілюстрації, її спроможність викликати спонтанну зацікавленість учнів і привернути їхню увагу.

Сьогодні, зважаючи на конкретизацію та індивідуалізацію змісту освіти, багато говориться про те, що використання тільки самих підручників у навчальному процесі недостатньо. Необхідним стає створення навчально-методичних комплексів, структура яких базувалася б на логічних зв'язках між навчальними, навчально-методичними і допоміжними виданнями. З точки зору фахівців видавництва "Ярослав", таке поєднання дидактичних, методичних, психологічних, санітарно-гігієнічних і поліграфічних принципів можливе і найефективніше у рамках одного видавництва. Як приклад розглянемо один з навчально-методичних комплексів видавництва "Ярослав" – "Русский язык. 2-4 классы". Цей комплекс являє собою систему навчальних видань: авторську програму; підручники для 2, 3 і 4 класів; систему різнорівневих контрольних робіт, тестів для аудіювання, завдань з розвитку мовлення; навчально-наочний посібник "Русский язык. 1-4 классы. Правила в схемах и картинках"; методичні рекомендації для вчителя. Саме така структура, на думку фахівців "Ярослава", дозволяє охопити основні етапи навчального процесу: підготовку до вивчення нового матеріалу, сприйняття навчального матеріалу, закріплення знань і застосування способів дій, узагальнення і систематизацію вивченого, а також контроль знань і способів діяльності. При цьому в учнів не тільки формуються повноцінні мовні уміння і навички, а й розвивається мислення, уява, пам'ять, здатність до творчого самовираження і вміння виконувати нескладні творчі завдання. Для створення ілюстративної частини, добору гами кольорів і сучасного дизайну комплексу були залучені відомі молоді художники дитячої книги і мультиплікатори, використані сучасні комп'ютерні технології верстки. Два роки плідної роботи комплексу в школах України (підручники мають гриф "Рекомендовано" і проходять апробацію) приніс "Ярославу" безліч позитивних відгуків.

Проте слід зауважити, що під час підготовки цього комплексу, а також інших підручників і навчальних посібників, видавництву довелося зіткнутися з низкою прикрих розбіжностей, а також необґрунтованістю деяких вимог у системі, яка покликана аналізувати, проводити експертну оцінку і координувати видання навчальної літератури. В першу чергу хотілося б привернути увагу до системи нормативних документів, які регулюють процес видання навчальної літератури. Так, сьогодні багато уваги приділяється зменшенню ваги навчального видання, навіть встановлюються норми обсягу сторінок, наприклад, для початкової школи (видання другої групи), – 300 грамів + 20%, або 176 сторінок. На жаль, досягти такого обсягу, не зменшуючи кількості ілюстрацій (а їхній рекомендований обсяг становить не менше 30%), додаткового матеріалу та завдань, надто складно. При цьому ті ж самі нормативні документи регламентують, що підручники повинні виготовлятися тільки у палітурці певного типу. Натомість видавництво "Ярослав" пропонує застосування обкладинки, яка дозволить на 70-80 г зменшити загальну вагу підручника, а це – додаткові 25-35 сторінок навчального матеріалу. Досвід свідчить, що така обкладинка, виконана за сучасними технологіями, не тільки більш гігієнічна у використанні, а й безпечніша для дитини. Крім того, видавництвом "Ярослав" практикується виготовлення обкладинок підручників з вторинних матеріалів. Кожна така книга, що вийшла у світ, має адресовану до дітей наклейку: "Дерево врятовано! Обкладинка – з макулатури!".

Безумовно, санітарно-гігієнічні вимоги, безпечність і зручність у використанні є надзвичайно важливими критеріями оцінювання якості навчального видання. Але чому ж тоді висувається вимога до видавців друкувати підручники і навчальні посібники під держзамовлення тільки на папері вітчизняного виробника? Завжди хочеться підтримати вітчизняного виробника, але і його продукція повинна відповідати встановленим нормам щодо структурних і оптичних показників: прозорості, білизни, щільності тощо. Система вимог повинна бути однаковою для всіх. На жаль, поки що якість цього паперу не на належному рівні.

Окремо хотілося б торкнутися системи контролю науково-методичного рівня видань, що здійснюється Міністерством освіти і науки України. Така оцінка дозволяє не тільки визначати відповідність навчальної літератури до державних стандартів освіти, а й сприяє оновленню змісту, методичної бази самих видань. З нашої точки зору, такого контролю повинні зазнавати й так звані "регіональні підручники". Взагалі введення цього терміну та штучне виокремлення цієї групи навчальних видань викликає здивування. Хіба ці підручники пишуться не в рамках Державного стандарту? Або вони використовуються не в рамках точно визначеного обсягу навчального часу? Отже вважаємо, що експертна оцінка педагогічної доцільності, методичної цінності, науковості змісту, технічного рівня виконання, що здійснюється в рамках процедури надання грифа МОН України, є надзвичайно важливою як для удосконалення змісту і якості, так і для підвищення статусу регіональних видань.

У рамках цього питання хотілося б звернути увагу на проблему апробації навчальних видань. Апробація, як відомо, також є певним етапом перевірки якості підручника. Саме на цьому етапі з'являється можливість отримати реальні відомості про те, як "працює" навчальне видання у школі, проаналізувати думки вчителів, учнів, їхніх батьків та інших зацікавлених осіб. Підручники і навчальні посібники видавництва "Ярослав" вже другий рік проходять апробацію в школах України. І це дозволило нам дійти певних висновків. Шлях навчальних видань у школі з метою проведення апробації досить часто встелений несвоєчасними наказами МОН України, відсутністю найменувань вже грифованих навчальних посібників у Переліках МОН України, і, найголовніше, знову ж вибірковістю МОН України у фінансуванні видавництв для проведення апробації. Далеко не кожне видавництво може видрукувати необхідну кількість примірників, далеко не кожне видавництво може протягом необхідних двох років підтримати апробацію виплатами заробітної платні вчителям. Виникає парадокс: з двох підручників, що написані за однією й тією ж програмою та отримали один і той самий гриф, тільки один видається і проходить апробацію за рахунок державних коштів. Нам здається, що і представники апарату МОН України, і видавці, і автори прагнуть досягти однієї мети: створення сучасного підручника, який максимально враховував би потреби нашої багатомільйонної навчальної аудиторії. Тому апробація повинна проходити в рівних умовах, а отже отримувати рівну фінансову підтримку держави.

Досвід багатьох країн світу свідчить, що не монополізація ринку навчальної літератури, а його відкритість, що обмежена лише рамками контролю за відповідністю встановленим стандартам освіти, може привести і обов'язково приведе до підвищення якості сучасних навчальних видань. Так, це буде відбуватися через збільшення кількості поданих на грифування підручників і навчальних посібників, але ринок відбере найбільш якісні і змусить видавництва зробити їх ще кращими, ще сучаснішими. На жаль, цій тезі не відповідають сьогоднішні тенденції в українській освіті. Створення Інституту навчальної літератури із суперечливими повноваженнями, заплутаність і непрозорість нової процедури грифування, використання існуючої системи побудови держзамовлення на навчальні посібники (за формою "знизу-вгору", а за суттю "згори-вниз") ніколи не дозволить змінити ситуацію. Зрозуміло, що сьогодні неможливо швидко перебудувати прийняту модель створення і розповсюдження підручників, але завдання необхідно ставити вже тепер і потроху, крок за кроком розв'язувати їх. Інакше ми залишимо наших дітей, за словами Льва Толстого: "…не тільки у незнанні", а, що найгірше, "…у помилковому знанні".

(За матеріалами виступу на науково-практичній конференції "Дитяча книжка як засіб виховання, навчання і розвитку особистості", м. Кам'янець-Подільський, 2004 р.)

Віктор Волков, головний редактор,
видавництво "Ярослав" (м. Одеса)

 
© агенство "Стандарт"