журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
рубрики
КНИГА I РИНОК

ТЕМА НОМЕРА

КНИЖКОВИЙ РИНОК

РИНОК ПОЛІГРАФІЇ

ВИДАВНИЧЕ ЖИТТЯ

ЛIТЕРАТУРНА ВIТАЛЬНЯ

З ІСТОРІЇ КНИГОДРУКУВАННЯ

IСТОРIЯ I СУЧАСНIСТЬ

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
"Книжковий огляд" – №12, 2002

КНИЖКОВИЙ РИНОК

Ювілей, що зобов'язує

Нині Україна посідає чільне місце поміж еліти енциклопедичних країн світового співтовариства. Цього досягнуто завдяки зусиллям не одного покоління знаних і зневажуваних офіційщиною, відомих і маловідомих подвижників вітчизняної енциклопедичної справи – невід'ємної складової української культури, зокрема предметній, цілеспрямованій, творчій праці колективу єдиного в Україні спеціалізованого редакційно-видавничого формування – Всеукраїнського державного видавництва "Українська енциклопедія" ім. М.П. Бажана.

Свій родовід Видавництво як правонаступник першої Української Радянської Енциклопедії веде від 1927 року.

Отож, маємо всі підстави невдовзі відзначити 75-річчя видатної події у громадсько-політичному і культурно-духовному житті країни – офіційного заснування на державному рівні першої видавничо-енциклопедичної структури, початку роботи над першою багатотомною Універсальною Українською Енциклопедією.

На сьогоднішній день у доробку "УЕ" (літера "Р" волею історії за-кономірно випала з абревіатури-назви після відновлення 1991 року державної незалежності України) – понад 200 назв видань. Попри економічну скруту колектив не втрачає надії, оптимізму, завзяття. Видання "УЕ" останніх років, скажімо, перші чотири томи 6-томної Юридичної енциклопедії, енциклопедія "Українська мова", перша книга багатотомного енциклопедичного видання "Звід пам'яток історії та культури України", двотомник "Червона книга України" та ін. достойно оцінені громадськістю України і за кордоном, є набутком не лише національної, а й європейської енциклопедичної думки.

Видавництво здійснює науково-редакційну підготовку Малої Національної Енциклопедії України, четвертого і п'ятого томів Української Літературної Енциклопедії, п'ятого і шостого томів Юридичної енциклопедії. Розпочато працю над тритомним універсальним Українським Енциклопедичним Словником (УЕС). Він міститиме орієнтовно 50 000 термінів (статей), щонайменше 5 000 середтекстових ілюстрацій та карт, майже 1 000 кольорових ілюстрацій.

В тематичному плані Видавництва є й інші затребувані молодою Українською державою потужні проекти: "Енциклопедія міст і сіл Украї-ни" в 20 томах, "Аграрна енциклопедія", серія регіональних енциклопедій ("Донбас" у 5 томах) та ін.

На перспективу найголовнішим завданням Видавництва, енциклопе-дичного загалу вважаємо здійснення підготовки та випуску багатотомної Універсальної Української Енциклопедії (УУЕ) – своєрідного інтелектуального паспорта держави, заповітної мрії не одного покоління українців.

За умов, коли в Україні відбуваються складні соціальні та економічні трансформації, дається взнаки невизначеність ідейно-політичних орієнтирів у масовій свідомості, УУЕ має стати всеохоплюючою, узагальненою працею про Україну і світ, Книжкою першої потреби для кожної людини, для сім'ї, родини, суспільства, держави, Книжкою, вільною від епітетів-ярликів, крайнощів і однобічності, ідеологічних міфів, мороку забуття звитяжних предків та їхніх вікопомних діянь, Книжкою про правдиве минуле, реальне сьогодення, Книжкою, зверненою водночас у майбутнє.

Аби реалізувати такий фундаментальний проект, потрібна воля, пра-гнення законодавчої і виконавчої влади. Без їхнього втручання, а головне – дійової допомоги зайве говорити про вирішення організаційно-творчих, правових, кадрових, виробничо-технічних, господарсько-фінансових та інших питань національної енциклопедичної справи.

За жодних обставин не можна погодитись з намаганням деяких шанованих посадових осіб звести це питання до одного з багатьох другорядних або ірреальних, до спрощеного уявлення про енциклопедичну справу як про самодіяльно-аматорське захоплення, до кон'юнктурного маніпулювання. Без упорядкованих, вивірених, чесних знань, надбаних рідним народом і людством, не може бути згуртованого суспільства. Хто не дбає про самопізнання, власне бачення світу, той приречений дивитися через лінзи чужих окулярів, бути етнічним маргіналом загальнолюдської цивілізації.

Щоб цього не сталося, енциклопедисти-видавці спільно з авторським активом готові до праці – конкретної, результативної, консолідуючої.

А.Я. Слободяник,заступник головного редактора видавництва "Українська енциклопедія" ім. М.П. Бажана

 
© агенство "Стандарт"