журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
рубрики
РЕДАКТОРСЬКА КОЛОНКА

ВИДАВНИЧА ХРОНIКА

ТЕМА НОМЕРА

РЕКЛАМА

СКАНДАЛ

СКАНДАЛИ

НАПРЯМКИ

МАРКЕТИНГ

ТЕНДЕНЦІЇ

СУБ’ЄКТИ РИНКУ

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
"Книжковий огляд" – №5, 2002

ТЕМА НОМЕРА

Закон провокує непорозуміння

Офіційне розуміння окремих положень податкового законодавства уповноваженим контролюючим органом не має сили нормативно-правового акта. Проте використовуючи при обгрунтуванні рішень під час проведення процедур адміністративного оскарження "своє" бачення, цей уповноважений орган здатний суттєво вплинути на визначення податкових зобов'язань та попсувати настрій платникам податків. Дедалі більш симптоматичним є і той факт, що проти специфічного розуміння окремих нормативних положень виступають інші органи державної влади.

Чергову хвилю запитань викликав лист ДПА, направлений податковим адміністраціям АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя від 14.02.2002 року щодо застосування норм пунктів 7.19 та 7.20 статті 7 Закону про оподаткування прибутку підприємств (про пільги для видавців). Звернувся до цієї теми і "Юридичний вісник України" (№ 13, стор. 13, "Книжки "полетіли"). Однак масштаб зчиненого обурення платників податків найкраще відображає наявність спеціальної петиції Держкомінформу до ДПА. Люб'язно наданий названим органом державної влади текст цього звернення ми пропонуємо для ознайомлення нашим читачам.

Державній податковій

адміністрації України

Держкомінформ України стурбований численними зверненнями суб'єктів видавничої справи, що надходять до Комітету у зв'язку з оприлюдненням Вашого роз'яснення за №2685/7/15-1217 від 14.02.2002 р.

Уважно проаналізувавши його, звертаємо увагу, що Ваше розуміння понять "виробника", "замовника" видавничої продукції не відповідають Закону "Про видавничу справу", законодавству про підприємництво та роз'ясненню, наданому Держкомінформом за №3508/24/9 від 27.11.2001 р. Зокрема, в останньому Держкомінформ звернув Вашу увагу, що відповідно до ст. 1 Закону "Про видавничу справу" замовником видавничої продукції є фізична чи юридична особа, яка замовляє видавничу продукцію, беручи на себе фінансові зобов'язання. Виходячи з положень Закону, замовником видавничої продукції може бути як сторона договору, що укладається на виготовлення видавничої продукції, так і розповсюджувач видавничої продукції – особа, яка реалізує видавничу продукцію безпосередньо чи через посередників (укладає договір на купівлю продукції у її виготівника), а також безпосередній споживач. Отже, замовником є не лише особа, яка виступає як така за договором про видання видавничої продукції (авторським договором), а й особа, яка замовляє таку продукцію для її наступного продажу (розповсюдження), у т.ч. приватні підприємці, оптові бази, магазини.

Поняття виробника (виготівника) видавничої продукції (особа, яка здійснює виготовлення тиражу видання) не тотожне видавцю (особа, яка здійснює підготовку та випуск у світ видання), оскільки лише останній може продавати належну йому видавничу продукцію, якщо він має майнові авторські права або отримав їх від автора. Виробник продає таку продукцію лише за наявності відповідного договору з видавцем, за винятком коли суб'єкт поєднує в собі функції видавця та виготівника.

Крім того, п. 7.19 ст. 7 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств" встановлює, що не включаються до валових доходів платника податку доходи, отримані від продажу видавничої продукції замовнику або безпосередньому споживачу. Тобто немає вказівки, що таким платником має бути саме видавець чи виготівник продукції, а замовником – власне, замовник на видання чи виготовлення такої продукції.

Вважаємо, що Ваше роз'яснення звужує зміст п. 7.19 вказаного Закону, та просимо переглянути його для уникнення непорозумінь у сфері оподаткування видавничої продукції.

У разі проведення Вами робочих нарад з цього питання, пропонуємо до участі в них залучати спеціалістів Держкомінформу.

В. о. голови А. МУРАХОВСЬКИЙ
"Юридичний вісник України", №15, 2002 р.

 
© агенство "Стандарт"