журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
рубрики
ВИДАВНИЧА ХРОНIКА

ТЕМА НОМЕРА: «КАЗКИ I РЕАЛЬНIСТЬ»

СУБ’ЄКТИ РИНКУ

МАРКЕТИНГ

ТЕНДЕНЦІЇ

ТЕХНОЛОГІЇ

ЛIТЕРАТУРНА ВIТАЛЬНЯ

ЦІНИ

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
"Книжковий огляд" – №4, 2002

ВИДАВНИЧА ХРОНIКА

Християнська етика для повсякденного життя

У видавничо-інформаційному центрі Європейського університету вийшов з друку навчальний посібник "Християнська етика (в поняттях і категоріях)"

Існують знання, які необхідні спеціалісту для успішної діяльності у своїй галузі. Але мають місце і такі поняття, ідеї, теорії, факти, освоєння яких важливе для становлення кожної людини як особистості, для формування її духовного єства. До галузей, що містять знання такого роду, повною мірою належить і християнська етика.

Відомо, яку важливу роль відіграло і продовжує відігравати християнство у цивілізаційному процесі, адже саме з вірою в Бога пов'язане становлення високих моральних ідеалів людства, його духовності, толерантності, гуманістичних переконань. Духовне відродження незалежної Української держави неможливе без опанування і нинішнім, і прийдешніми поколіннями вічних істин християнського благочестя і моралі.

Пропонована увазі читачів книга є навчальним посібником для студентів вищих навчальних закладів, що вивчають курс "Християнської етики". Вона містить у собі відповідно до програми курсу основні питання та категорії, кожному з яких дано стисле визначення змісту та підтвердження цитатами як з Давнього, так і з Нового Завітів. Така форма викладу має допомогти читачеві не лише опанувати позитивний зміст самих понять та категорій християнської етики, а й глибше усвідомити Слово Боже. Посібник стане в пригоді також при вивченні курсу "Релігієзнавство".

У наш час християнська етика і як наука, і як правила та норми повсякденного життя людини набуває все більшої значущості для утвердження гуманістичних цінностей сучасного світу, гармонізації міжособистісних відносин, зокрема носіїв релігійних та нерелігійних світоглядів. Засвоєння теоретичних положень і практичних рекомендацій має допомогти читачеві знайти власне місце у суспільному процесі, у моральному і духовному формуванні особистості.

Власна інформація

 
© агенство "Стандарт"