журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
рубрики
ПОДІЯ

ТЕМА НОМЕРА

ЗАКОНОДАВСТВО

ПРОЕКТИ

ВИДАВНИЧА ХРОНIКА

МЕНЕДЖМЕНТ У ВИДАВНИЦТВI

ОГЛЯД РИНКУ

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
"Книжковий огляд" – №10, 2001

ВИДАВНИЧА ХРОНIКА

Економічна енциклопедія

Тут Насосы, насосные агрегаты
Нарешті вийшов у світ другий том тритомної, нашої, власної української енциклопедії, що містить найновішу інформацію про економіку взагалі та її галузеві різновиди.

"Книжковий огляд" вже друкував торік інформацію про перший том цієї енциклопедії. До другого тому ввійшли слова від К ("концентрація капіталу") і до П ("портфельний аналіз").

Книга вийшла з друку в середині 2001 року. Її наклад становить 7 тис. примірників, що, з одного боку, дуже мало для аудиторії економістів, науковців, студентів України, а з іншого – досить багато для сучасної української книги, особливо таких "габаритів".

Той, хто тримав цю книгу в руках, може собі уявити, яку величезну працю зробили автори словника, – адже лише другий том містить 1968 статей. На полицях магазинів "об'єкт" такого великого формату притягує чимало поглядів, хочеться взяти книгу до рук і погортати сторінки. Такі видання, як ніякі інші, доводять, що економіка як основний стрижень сучасного суспільства – це не просто, так собі, звичайна наука, а величезний пласт знань, і щоб освоїти і зрозуміти його, потрібно дуже і дуже багато часу.

Предмети і проблеми в словникових статтях висвітлено не лише шляхом опису, але й для наочності доповнено графіками, схемами і формулами. Крім теоретичних матеріалів у енциклопедії наводиться досить багато практичних прикладів з життя відомих підприємств (наприклад, "Програмно-цільова структура управління в "Конс'юмер продактс компані" (США)" із статті "Менеджмент"). Такий підхід допомагає не лише зрозуміти сутність предмету, про який йдеться, але й побачити його актуальність.

У загальноекономічних статтях (як, наприклад, "Підприємства державні") подані не лише загальне визначення і класифікація предмета, але і його історія (починаючи з, подекуди, досить давніх часів до сьогодення). Автори не забули згадати і українське минуле того чи іншого питання, матеріали про яке неможливо знайти в подібних виданнях радянських часів. Крім цього укладачі поставилися досить вимогливо до цифр, що наводяться, і дослідник словника може зіставити економічний розвиток України й інших країн у певні роки – як розвинених європейських грандів старого капіталістичного устрою, так і Росії, Японії тощо.

Висвітлення загальних питань, звичайно, потребує багато місця. Деякі статті займають багато сторінок, питання ж не такого глобального характеру також знайшли своє, хоча й не таке вичерпне, відображення в "Економічної енциклопедії".

Автори намагалися зробити книгу якнайсучаснішою, у ній вживаються неологізми з поясненнями не лише значення самого терміну, але й відомостями щодо походження слова (до багатьох термінів додані відповідники англійською мовою). Різним поняттям, що тим чи іншим чином пов'язані з менеджментом, присвячено більш ніж 27 окремих статей (серед яких – як розповіді про звичайні, майже усім відомі, хоча б у загальних деталях, "менеджмент природних ресурсів" чи "менеджмент фінансовий", так і про досить екстравагантний "менеджмент японський", який різко відрізняється від звичного для європейця значення менеджменту. В статті навіть є схема принципової організації структури управління саме японською фірмою (її можна зобразити у вигляді трьохрівневої піраміди). Кожна стаття про галузі і різновиди менеджменту займає по кілька сторінок. За наявності такої повної інформації нема потреби шукати додаткові книги для отримання відповідей на потрібні дослідникові питання. Все є в одній "Економічній енциклопедії".

Крім суто економічних питань, у цьому виданні досить місця присвячено й проблемам і поняттям, що лише побічно торкаються цієї науки. Серед них – міграція, натуралізація населення тощо.

Автори наводять дуже багато біографічних відомостей про відомих економістів різних епох і різних національностей (тут є статті про Маршалла Альфреда і про Неша Джон Форбса; про людей, що прагнули до світлого комуністичного майбутнього, – Леніна і Маркса; про українських учених і мислителів – С. Подолинського, В. Вернадського з його концепцією ноосфери) та інших.

У кінці тому наведено зручний алфавітний покажчик, за яким читач швидко знайде потрібну статтю; а ще технічні редактори обачливо виділили іншим шрифтом персоналії, щоб їх можна було легко розшукати в загальній масі матеріалу. Так само одразу кидаються в очі абревіатури, що також дає змогу швидко знайти потрібний термін, навіть дещо забувши його повну назву.

Така українська енциклопедія надзвичайно потрібна нашим науковцям. Грунтовний матеріал і величезний обсяг видання будуть служити солідною базою для продуктивної праці теперішніх і майбутніх поколінь економістів. Маємо сподіватися, що незабаром таки вийде останній третій том цього масштабного і важливого проекту.

Леся Костів

 
© агенство "Стандарт"