журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
рубрики
ТЕМА НОМЕРА

IНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

ХРОНОГРАФ

ЛIТЕРАТУРНА ВIТАЛЬНЯ

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
"Книжковий огляд" – №6, 2001

ТЕМА НОМЕРА

Чому філософська література стає популярнішою?

З'явилася досить цікава тенденція зростання попиту на, напевно, найскладнішу літературу – філософську. Працівники книжкових закладів стверджують, що це притаманно сьогоднішньому суспільству через бурхливий розвиток нових наук, які досліджують такі галузі, як генна інженерія, мікробіологія, психологія гіпнозу, педагогіка з нестандартними підходами тощо. Оскільки більшість громадян всього світу вже не можуть зрозуміти і осягнути всієї сучасної техногенної бази, можливостей науки, вони починають шукати відповіді на давні питання у мудрих людей – філософів. Цим можна пояснити відносно сталий попит на давньогрецьких і давньоримських авторів складних схоластичних, дуалістичних філософських парадигм. Найбільш популярними серед таких книг є:

Аристотель. Этика. Политика. Риторика. Поэтика. Категории. – Мн.: Литература, 1998.

Платон. Филеб. Государство. Тимей. Критий. – М.: Мысль, 1998.

Плутарх. Моралии. – М.: Мысль, 1998.

Нижчим, але сталим, залишається попит на середньовічних класиків філософської літератури, які були також беззаперечними знавцями в галузях політики і релігії. Бестселером серед таких книг є:

Макиавелли Н. Сочинения. – СПб: Кристалл, 1998.

Дещо меншим попитом користуються такі книги:

Спиноза Б. Богословско-политический трактат. – М.: Мысль, 1998.

Экхарт И. Духовные проповеди и рассуждения. – СПб: Азбука, 2000.

Серед найбільш популярних авторів, що зацікавлюють читачів незвичайним поглядом на психологію, снобачення, теорії створення світу, є:

Ніцше Ф. Так казав Заратустра. – К.: Основи, 1993. (Ціна цієї книги – всього 4,5 грн., тому вона дуже популярна серед студентів, школярів і молоді взагалі.)

Фрейд З. Сочинения. – М. Мысль, 1999.

Фромм Э. Бегство от свободы. Иметь или быть. – М.: Мысль, 1999.

Особливо популярна серед людей, які читають філософські твори, серія "Классическая философская мысль", що виходить спільно в Москві (видавництво "Мысль") і в Мінську (видавництво "Литература"). Українське видавництво "Основи" теж видало філософську серію в українському перекладі, тут є твори Цицерона, Сенеки, Платона, Макіавеллі, Арістотеля та ін. Так само задовольняє попит і видавництво при Києво-Могилянській академії "Дух і Літера".

Звичайно ж, у час наближення літньої сесії збільшується попит на критичну філософську літературу. Найбільше купують україномовні книги, яких досить багато на сьогоднішньому ринку:

Єрмоленко А.М. Комунікативна практична філософія. – К.: Лібра, 1999 (24 грн.).

Історія філософської думки в Україні. – К.: Знання, 1999 (21 грн.).

Рассел Б. Історія західної філософії. – К.: Основи, 1995 (15 грн.).

Спиркин А.Г. Философия. – М.: Гардарики, 2000 (45 грн.).

На жаль, майже немає коротких відповідей на екзаменаційні питання, курсів лекцій, невеликих популярних книг українською мовою. Будемо сподіватися, що українські видавництва найближчим часом будуть заповнювати цю нішу.

Леся Костів

 
© агенство "Стандарт"