журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
рубрики
ТЕМА НОМЕРА

IНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

ХРОНОГРАФ

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
"Книжковий огляд" – №8, 2001

ХРОНОГРАФ

Асоціація видавців згуртовується

Наприкінці червня цього року відбулись загальні збори Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів, на яких було оголошено про початок акції за об'єднання в рамках однієї організації суб'єктів видавничої справи, а також усіх, хто причетний до творення книги. Пропонуємо увазі читачів найцікавіші матеріали зборів.

Тези доповІдІ президента УкраЇнськоЇ асоцІацІЇ видавцІв та книгорозповсюджуваЧІв АфонІна О. В. на загальних зборах 20.06.2001 р.

Сьогодні, на мій погляд, настав час перегорнути останню сторінку першого тому книги під назвою "Сім років УАНВ – УАВ – УАВК". Саме сьогодні виповнюється сім років із дня реєстрації Асоціації. Дуже непростий i тернистий шлях вона пройшла з першого дня до нинішнього. Але хто б що не говорив, у цьому залі зібрались кращі представники видавничої галузі, а це вже свідчення авторитету нашої Асоціації.

Коротко про етапи нашого життя i діяльності.

l весна 1995 р. – перше звернення до ВР з пропозиціями про доповнення до Закону "Про видавничу справу";

l намагання розширити коло недержавних видавництв, які б об'єдналися у професійну громадську організацію (спочатку безуспішно);

l 1996 р. – черговий пакет наших вимог про внесення до Закону "Про видавничу справу" (О. Красовицький) статей про надання пільг українським видавництвам (перші публікації в ЗMI);

l червень – зміна керівництва у раді Асоціації i зміна курсу не на поділ видавництв за формами власності на два ворогуючих табори, а на об'єднання їx в єдину професійну структуру;

l Форум видавців: спроба Мінінформу створити кишенькову Асоціацію (Чорногуз – президент). Провал акції;

l участь у конференції Ради Європи (грудень 1996 р.). Афонін, Лазебний, Алексєєнко, Коваль. Доповідь "Про стан книговидання в Україні: шляхи подолання кризи" (доповідач – Афонін О. В.);

l участь представників Асоціації у парламентських читаннях 10 квітня 1997 р. Виступ Афоніна О. В. з різкою критикою ВР та Уряду. Обвальна перевірка ВГЛ "Абрис", де він директор;

l 16 квітня – Всеукраїнські збори, зібрані Мінінформом (резолюція, про яку після зборів ніхто не згадав). Ще одна сутичка з владою (З. Кулик – О. Афонін);

l 21-22 квітня – Міжнародна конференція за участю експертів Ради Європи, ЮНЕСКО та Європейського Союзу "Законодавство у світі книги. Реалізація в Україні рекомендацій Ради Європи". Напрацювання спільного документу конференції, адресованого владним структурам. Участь 7 експертів ЮНЕСКО, Європейського Союзу, Ради Європи та Міжнародного агентства ISBN. Категорія учасників: видавці, автори, поліграфісти, бібліотекарі, розповсюджувачі;

l травень 1997 р. – жорсткі сутички з комітетом ВР з питань духовності i культури (пп. Косів, Жулинський з питань оподаткування української книги). Продовження – полеміка з цього питання вже в рамках XVI конференції з проблем україністики (м. Шампень-Урбана, штат Ілінойс, США) між О. Афоніним, М. I. Сенченком з одного боку та М. Жулинським – з другого);

l жовтень 1997 р. – зняття ПДВ з операції продажу української книги як результат реалізації вимог Асоціації до Уряду i BP;

l листопад 1997 р.-лютий 1998 р. – нова спроба пробитися зi своїми пропозиціями до розуму урядовців. Записка I. Алексєєнка i О. Афоніна до В. Смолія. Його службова записка на ім'я прем'єр-міністра Пустовойтенка, підготовка проекту закону про зняття податків із книги;

l квітень 1998 р. – проект закону зарубано пп. Мітюковим i Пустовойтенком;

l червень 1998 р. – вивчення досвіду Англії, Німеччини, Іспанії по підготовці видавців. Підготовка проекту по Україні;

l серпень-жовтень 1998 р. – криза, інфляція ("Рятуйся, хто може", величезні втрати);

l перші плідні контакти з Міністерством інформації (О. Бай та Г. Хоружий). Боротьба з КМ про визнання Форуму видавців як офіційного заходу. Вперше – участь у Форумі офіційних представників ВР та КМ;

l зима 1999 р. – навчання (Британська Рада, Фонд "Відродження", Асоціація) маркетологів та книгорозповсюджувачів (Пуща-Водиця);

l подача проекту до Європейського Союзу на отримання гранту для організації навчальних курсів у Києво-Могилянській академії та Львівській академії друкарства;

l вересень 1999 р. – початок реалізації проекту "Темпус" – Tacic-Україна "Підготовка людських ресурсів для видавничої галузі України" (грант – 500 тис. євро);

l серпень-вересень-жовтень 1999 р. – початок активного просування пропозицій Асоціації з держкомітетом (голова О. Бай) про зміну податкового законодавства до КМ. Перші кроки у цьому напрямку (віце-прем'єр Семиноженко);

l листопад 1999 р. – перевибори Президента України. Зміна складу КМ. Тимчасове затишшя;

l січень 2000 р. – створення спільно з Спілкою письменників України, Товариством "Просвіта" та Центром сприяння видавцям Громадського комітету захисту української книги (голова – народний депутат України П. Мовчан, заступники – О. Афонін, Ю. Мушкетик, М. Шпаковатий). Серія публікацій членів комітету в ЗMI. Звернення керівництва комітету через газету "Літературна Україна" до Президента України, Голови Верховної Ради, Прем'єр-міністpa України з приводу катастрофічного стану національної видавничої справи;

l березень 2000 р. – передача до КМ проектів змін до податкових законів, розроблених Асоціацією i підтриманих Спілкою журналістів України, НАНУ, Спілкою письменників України. Початок консультацій президента Асоціації з віце-прем'єр-міністром України М. Жулинським та головою Держкомінформполітики I. Драчем з питань впровадження змін до законодавства, спрямованих на підтримку національного книговидання;

l квітень 2000 р. – організація при віце-прем'єр-міністрові М. Жулинському двох нарад за участю членів ради Асоціації, представників профільних комітетів ВР та представників зацікавлених міністерств (фінансів, економіки, НБУ, ГПАУ, Антимонопольного та Митного комітетів) із питань зміни податкового законодавства стосовно національного книговидання;

l травень 2000 р. – організація і участь у парламентських слуханнях із питань стану національного книговидання (основний доповідач – О. Афонін). Рекомендація учасників слухань до КМ про необхідність термінових змін законодавства по підтримці видавничої справи в Україні. Особиста зустріч президента Асоціації О. Афоніна з пп. М. Жулинським та В. Ющенком із цих питань;

l червень 2000 р. – рішення урядового комітету, а потім i Указ Президента України, проект Закону "Про внесення змін i доповнень до податкових законів України у частині, що стосується видавничої справи". Озвучення Указу Президента України по УТ 12 червня було доручено Президентською Адміністрацією президенту Асоціації видавців О. Афоніну;

l жовтень 2000 р. – підготовка зустрічі ради Асоціації видавців з Президентом України Л. Кучмою i проекту Указу Президента "Про додаткові заходи по підтримці національного книговидання";

l 9 листопада 2000 р. – зустріч Л. Кучми з членами ради Асоціації видавців та правління Спілки письменників України, підписання Указу, підготовленого Асоціацією видавців;

l вересень 2000 р.-травень 2001 р. – боротьба з Комітетом ВР з питань фінансів i банківської діяльності (голова – В. Альошин, заступники – С. Терьохін та В. Суслов) за прийняття Закону України про зміну податкового законодавства у частині, що стосується видавничої справи;

l 17 травня 2001 р. – прийнято Закон України, який навіть на 30% не відповідає тим вимогам i тим формулюванням, що були запропоновані Асоціацією видавців i підтримані Указом Президента України.

Отже, необхідно продовжувати боротьбу.

Досвід семи років існування Асоціації:

– професійна організація повинна бути єдиною i монолітною;

– пошук безумовного компромісу між членами організації i постійний озброєний нейтралітет із владою;

– безумовна фінансова незалежність організації від влади;

– відповідальність лідерів перед членами організації i цілковита незалежність від державних сановників;

– послідовність, логічність, безперервність, наступальність боротьби за свої права;

– позбавлення "власть имущих" можливості "підвісити" лідерів організації за надумані "господарчі злочини" через відсторонення лідерів від господарчої діяльності i зосередження їx зусиль цілковито на питаннях діяльності організації i відстоювання прав її членів.

Ситуація на сьогодні i завдання розвитку.

Невизначеність у політичних лідерах i орієнтирах. Нікому ні до чого, крім захисту своїх власних (кишенькових) інтересів. Підготовка влади до виборів 2002 року.

Ігнорування запитів i вимог галузі певними органами влади. Ми, Асоціація, достатньо сильні, щоб про наше існування знали, але ще дуже слабкі, щоб з нами рахувались як із серйозною i впливовою силою.

Ми стоїмо лише на початку того шляху, який пройшли асоціації видавців європейських країн.

Нинішня ситуація в Україні, а також перспективи її розвитку в найближчі роки вимагають від кожного, хто вважає себе людиною, або визначатись із власною позицією i напрямком руху, або лише пливти за течією: куди винесе.

Сьогодні у нас є два шляхи.

Перший – йти слідом за подіями i рішеннями, намагаючись не відставати від поїзда, що відходить, i тішитись, якщо нам вдасться зачепитись за поручні останнього вагону, i так до тих пip, поки люди у нас, а ми самі в собі не зневіримося i не опустимося до того стану, в якому були 4-5 років тому.

Другий – ми активізуємо свою діяльність. Правління в повному складі починає роботу по залученню нових членів. Формування офіційних, із реєстрацією в місцевих органах влади, представництв Асоціації у всіх областях, а в найближчі строки – i містах обласного підпорядкування.

Розробка нової програми діяльності Асоціації, яка б передбачала залучення до неї не тільки видавців чи розповсюджувачів, а й поліграфістів, виробників паперу та інших матеріалів для друку i поліграфічного обладнання, їx трейдерів.

Залучення, крім юридичних, фізичних осіб. Особливо тих, хто у своїй роботі найчастіше стикається з результатами праці видавців. Маються на увазі бібліотекарі, вчителі, приватні торговці, просто читачі, які як громадяни зацікавлені у розвитку видавничої справи, а разом із нею – освіти, науки, культури.

Розробка нової структури Асоціації. Формування її на принципах конфедерації за професійними ознаками i формою членства (колективне, індивідуальне).

Розробка стратегічних завдань на найближчі роки, які б передбачали:

– детальний аналіз ситуації у галузі в цілому i в кожному з її складових елементів окремо;

– вичленення проблемних нaпpямiв i спірних питань у кожному зі складових, а потім – між ними самими;

– розробка заходів по вирішенню проблемних питань у розрізах: законодавчому, нормативному та організаційному, а також у часовому, залежно від складності проблеми;

– формування i детальна проробка за участю спеціалістів галузі, економістів та юристів пакету законодавчих та нормативних актів i їx просування через депутатів у Верховну Раду i до Кабінету Міністрів для вирішення у встановленому порядку i у строки, найбільш прийнятні з точки зору їx ефективної реалізації на практиці;

– розробка i реалізація системи контролю за виконанням прийнятих законів, Постанов KM i Указів Президента в центрі i на місцях;

– аналіз стану суб'єктів галузі в областях, проблем, з якими вони стикаються, та розробка регіональних планів розвитку;

– у перспективі – висунення із свого середовища кандидатур або виділення із числа кандидатур, висунутих іншими громадськими організаціями, рухами чи партіями, кандидатів у депутати Рад всіх рівнів i їx підтримка при гарантії виконання програми Асоціації на виборах 2002 року;

– висунення в областях, де нараховується значна кількість суб'єктів видавничої справи та їx партнерів по технології книжкової справи, власних представників до Верховної Ради України (мажоритарні округи) та забезпечення їx фінансової, організаційної та агітаційної підтримки до i під час виборів;

– розробка пакету завдань i доручень кожному із кандидатів, які за підтримкою Асоціації пройдуть до складу Ради відповідного рівня, i встановлення контролю відповідного представництва чи Правління Асоціації за виконанням цих завдань.

Суто організаційні питання, пов'язані з реалізацією другого шляху:

1. Розробка положення про Правління в новому звучанні (про принцип конфедерації) i розподіл завдань між членами Правління.

2. Розробка Положення про регіональне представництво різних рівнів i систему підпорядкування Пpaвлiнню та звітності перед ним.

3. Розробка диференційованого положення про членські внески в залежності від категорії членів Асоціації.

4. Розробка нового штатного розкладу i бюджету по його утриманню.

5. Створення каси взаємодопомоги.

6. Формування плану заходів по пропаганді діяльності Асоціації i розробка кошторису по їx фінансуванню.

7. Розробка затвердження свідоцтв про колективне чи індивідуальне членство в Асоціації та свідоцтва офіційного регіонального представника.

8. Встановлення переліку послуг, які асоціація надаватиме своїм колективним членам у залежності від сум внесків, сплачених ними, або як добродійну допомогу.

9. Підписання угод Асоціації з юридичними, аудиторськими, брокерськими та іншими необхідними організаціями на гарантоване пільгове обслуговування.

10. Видання журналу (газети).

Постанова загальних зборІв УкраЇнськоЇ асоцІацІЇ видавцІв та книгорозповсюджуваЧІв вІд 20.06.2001 р.

Заслухавши та обговоривши доповідь президента Асоціації п. Афоніна О. В. "Про результати діяльності Правління Асоціації щодо зміни законодавчо-нормативної бази національного книговидання та шляхи її активізації" та інформацію члена Асоціації п. Шевченка В. Г. "Про деякі аспекти юридичного забезпечення діяльності Асоціації як благодійної організації", загальні збори постановили:

1. Прийняти до відома інформацію, подану у доповідях Афоніна О. В. та Шевченка В. Г.

2. Підтримати курс Правління Асоціації на її формування і розвиток як професійного громадського об'єднання європейського типу.

3. Доручити Правлінню протягом 3 місяців опрацювати найефективніші варіанти зміни форми Асоціації як благодійної організації на суто громадську або створення (паралельно існуючій асоціації) громадського об'єднання, яке б не мало обмежень, встановлених законодавством для благодійних організацій та фондів.

4. Зобов'язати Правління Асоціації розробити нову програму діяльності, яка б за своїм змістом дозволила залучати до складу Асоціації не тільки суб'єктів видавничої справи, а й суміжні організації (виробників і реалізаторів паперу, поліграфічних матеріалів і обладнання та ін.) і передбачала:

– детальний аналіз ситуації в галузі в цілому і в кожному з її складових елементів окремо;

– вичленення проблемних напрямів і спірних питань у кожному зі складових елементів і в цілому по галузі;

– зняття спірних питань шляхом консультацій, узгоджень, компромісів у рамках кожної із складових, а потім – між ними самими;

– розробку заходів по вирішенню проблемних питань у розрізах: законодавчому, нормативному та організаційному, а також у часовому, залежно від складності проблеми;

– формування і детальну проробку за участю спеціалістів галузі, економістів та юристів пакету законодавчих та нормативних актів, а також методику їх просування через депутатів у Верховну Раду і до Кабінету Міністрів для вирішення у встановленому порядку і у строки, найбільш прийнятні з точки зору їх ефективної реалізації на практиці;

– розробку і реалізацію системи контролю за виконанням прийнятих Законів, Постанов КМ і Указів Президента в центрі і на місцях;

– аналіз стану суб'єктів галузі в областях, проблем, з якими вони стикаються, та розробку регіональних планів розвитку.

5. У якості першочергових завдань Асоціації встановити вирішення питань щодо:

– введення нульової ставки податку на додану вартість на технологічні операції виготовлення книги;

– встановлення пільгових кредитних ставок для суб'єктів видавничої справи в Україні;

– відміни Постанови КМ № 542 від 21.05.2001 р. про дискримінаційні ставки орендної плати залежно від мови, на якій видається і реалізується вітчизняна книжкова продукція;

– продовження дії прийнятого 17.05.2001 р. Закону до 01.01.2006 р.

– підготування пропозицій по стандартах.

6. Вважати за доцільне продовжити роботу по створенню книготорговельної організації у формі Закритого акціонерного товариства "Книги України".

7. Членам Асоціації, особливо тим, що представляють регіони, розпочати роботу по залученню до її складу нових членів та формуванню з їх числа регіональних представництв.

8. Правлінню Асоціації започаткувати кроки по пошуку партнерів із числа громадських організацій та об'єднань із метою об'єднання зусиль по розв'язанню політичними методами на всіх рівнях виконавчої та законодавчої влади проблем, які стримують розвиток видавничої справи в Україні.

9. Створити при Правлінні консультаційний пункт для отримання консультацій по правових та інших питаннях діяльності суб'єктів видавничої справи.

Власна інформація

 
© агенство "Стандарт"