журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
рубрики
ТЕМА НОМЕРА

IНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

ХРОНОГРАФ

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
"Книжковий огляд" – №8, 2001

ТЕМА НОМЕРА

«Український ринок підручників відбувся»

На запитання "Книжкового огляду" відповідає директор видавництва "Генеза" Олексій Дубас.

"Книжковий огляд": Охарактеризуйте, будь ласка, сучасний ринок навчально-методичної літератури України.

Олексій Дубас: Досліджуючи вітчизняний ринок навчально-методичної літератури, варто тримати у полі зору, що він є багатоаспектним, а відтак спонукає до глибокого і постійного аналізу його щонайменше таких визначальних характеристик, як то:

а) насиченість ринку необхідною кількістю примірників відповідно до учнівського контингенту у конкретний навчальний рік;

б) якість наявної на ринку літератури;

в) співвідношення рівнів забезпечення підручниками і посібниками для шкіл з українською мовою навчання та з мовами навчання національних меншин;

г) цінова політика та багато інших чинників.

При цьому необхідно мати на увазі, що цей ринок є, з одного боку, дуже рухомим з огляду на динамічні зміни, що тепер відбуваються в освіті, а з іншого – досить чітко стратифікованим. Із 2001-2002 рр. розпочинається реалізація положень відомої Постанови Кабінету Міністрів №1717 "Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів України на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання", яка передбачає суттєве осучаснення змісту навчальних предметів, методик їх вивчення, а відтак – розробки нових навчальних програм, підручників та посібників.

Лише для початкової школи, яка відтепер є чотирирічною, науковцями і методистами вже розроблено 17 принципово нових програм; внесено зміни у бік вилучення другорядного матеріалу і такого, що дублюється у різних курсах, до понад 50 навчальних програм для основної і старшої школи. Це, природно, означає, що ближчим часом видавництва, що працюють на ринку підручників, очікує велика і цікава робота – створення українських підручників другого за роки незалежності покоління.

Всього за декілька років, без перебільшення, титанічної праці нам, причетним до навчальної літератури, вдалося зробити вражаючий стрибок – створити з усіх без винятку предметів по 3-5 вітчизняних підручників. Спілкування із зарубіжними колегами переконує в тому, що жодна інша країна у такі неймовірно стислі строки не спромоглася створити національну школу підручникотворення. Зокрема, за відгуками українських і зарубіжних експертів, продукція "Генези" як за змістом, так і за поліграфічним й мистецьким виконанням є цілком сучасною у європейському вимірі.

Отож, маємо усі підстави констатувати, що український ринок підручників відбувся.

"КО" Яким є стан забезпечення студентства та школярства підручниками?

О.Д.: Ведучи мову про стан забезпечення молоді, яка навчається, навчально-методичною літературою, необхідно враховувати два параметри цієї проблеми: наявність цієї літератури, як такої, на ринку взагалі, й власне забезпечення нею учнів і студентів. Ні для кого не становить таємниці той незаперечний факт, що обидва вони у значній мірі залежать від фінансових можливостей держави, її бюджетної потенції, адже за теперішнього рівня купівельної спроможності наших співвітчизників реалізація навчальної літератури лише через вільний продаж є нереальною.

Цього року рівень забезпеченості учнів системи загальної середньої освіти навчальною літературою становить близько 70% від потреби. Щоб з'ясувати, багато це чи мало, варто пригадати, що ще два роки тому в середньому один підручник припадав на двох учнів, а наприкінці 2000 р. вдалося досягти показника чотири підручники на одного учня. Крім того, вперше було розроблено й видруковано літературу для дітей із особливими потребами; значні кошти з державного бюджету витрачено на друк підручників і посібників для учнів, що навчаються в закладах із мовами навчання національних меншин. Собівартість такої продукції через обмеженість її накладів є незрівнянно вищою за аналогічну для навчальних закладів із українською мовою навчання.

Усі ми повинні жити в реальному, а не віртуальному світі, а тому, з огляду на можливості бюджетного фінансування освіти, Міносвіти і науки України на 2001-2002 навчальний рік визначило два пріоритети, а саме – 100-відсоткове забезпечення навчальною літературою учнів 1 і 11 класів.

Щодо студентства, то тут ситуація дещо відрізняється, оскільки багато вузів самостійно розробляють і друкують навчальну літературу відповідно до своїх навчальних планів, які є досить варіативними. Проте впадає у вічі те, що за темпами створення і видання дійсно сучасних українських підручників для вищої школи порівняно із середньою перевага – не на боці першої.

"КО": Чи перевищує попит на підручники їх пропозицію?

О.Д.: У зовсім недалекому минулому відповідь на це питання була б прозаїчно однозначною: звісно, "попит перевищує пропозицію". На сьогодні все набагато складніше. За умов, коли на ринку представлена майже вся номенклатура продукції, що її потребує сфера освіти, проблема кількості поступилася місцем вимозі високої якості.

Мій давній прогноз (тоді він сприймався декотрими колегами з певною долею скепсису) про те, що ближчим часом саме рівень якості визначатиме місце кожного видавництва в неофіційному ринковому рейтингу, повністю справдився. На сучасному ринку представлені практично усі позиції, й споживач із-поміж різної (за змістом, якістю художнього оформлення, поліграфічного виконання, врешті-решт, за співвідношенням ціни і якості) продукції віддає перевагу тій, яка відповідає чи то його уподобанням, чи то фінансовим можливостям. При цьому не варто переконувати в тому, що якісна продукція не буває дешевою. У цьому сенсі ми маємо нормальний ринок, наріжним каменем якого є класична формула "попит – пропозиція".

Стосовно того, чи задоволено попит на якісну й відносно недорогу продукцію з усіх напрямів, то тут передчасно, якщо взагалі можливо, святкувати успіх. Так відбувається повсюдно у світі, адже категорія якості не є сталою, й те, що вчора задовольняло споживача, завтра не знаходитиме в нього відгуку. Сьогодні, щоб успішно працювати на ринку, необхідно бодай на крок випереджати запити читача. У будь-якому разі, це стратегія видавництва "Генеза".

"КО": Яке, на вашу думку, місце на цьому ринку належить вашому видавництву?

О.Д.: Переконаний, що місце кожного видавництва на ринку прямо пропорційне його зусиллям, результатам праці колективу. Торкаючись кількісних показників наголошу, що з-під пера авторів видавництва щороку виходять понад 100 праць. Всього ж за роки освоєння книжкового ринку України загальний наклад видань склав близько 15 млн. примірників.

Споживачі добре знають, що пріоритетним у діяльності видавництва є випуск навчальної літератури. Зокрема, підручники з історії та біології – навчальних предметів, на випуску літератури з яких насамперед спеціалізується "Генеза" – є наймасовішими і найпопулярнішими в Україні.

Добре знана в науковому, учнівському та студентському середовищі наша довідникова література з історії та медицини. Великим попитом у фахівців користується тритомний "Довідник з історії України". До 10-ї річниці Незалежності України ми підготували нове видання цієї фундаментальної праці.

"Генеза" також реалізовує неприбуткові з комерційної точки зору, але суспільно значущі проекти, наприклад зі телевізійною студією "1+1"; літературні проекти (антології сучасної української новелістики "Квіти у темній кімнаті", українського модерного гумору "Опудало", "Вечеря на дванадцять персон" та інші).

Переконаний, що реноме "Генези" – це заслуга всього колективу. Про це свідчить, зокрема, те, що "Генеза" неодноразово ставала лауреатом Всеукраїнського конкурсу "Художник та друкарство України", започаткованого Всеукраїнським фондом сприяння розвитку книговидання та преси і Спілкою художників України. Успішним для видавництва виявився VII Всеукраїнський форум видавців у Львові (вересень 2000 р.). Єдиною навчальною книгою-лауреатом Форуму став підручник для 7 класу Романа Ляха та Надії Темірової "Історія України з найдавніших часів до XV століття". Оригінальний диплом за цю перемогу поповнив і без того багату експозицію відзнак "Генези".

Видавництво є постійним учасником книжкових форумів: київських "Підручник" і "Книжковий світ", львівського "Форуму видавців", харківського "Світ книги".

Саме тому продукція "Генези" успішно конкурує на ринку з багатьма іншими виданнями.

"КО": Як ви формуєте цінову політику?

О.Д.: Так, як диктує ринок. Український ринок є таким, що жодне з видавництв не може претендувати на price leadership (цінове лідерство), оскільки на ньому активно діють як державні структури, так і приватні видавництва. Відтак найбільш застосовуваними практиками цінової політики є ціноутворення за принципом "витрати плюс", коли видавництво додає деяку надбавку до середніх змінних витрат із метою покриття постійних витрат й одержання розумного прибутку.

Очевидно, що попит на навчальну літературу схильний до значних коливань, а складування продукції є неприпустимо дорогим, тому ми вирішуємо ці питання гнучко. У теорії ця проблема мала б вирішуватися призначенням різних цін для різних періодів часу, залежно від попиту чи витрат на виробництво. Проте ми усвідомлюємо, що коли мова йде про підручники і посібники для дітей, то за умов навіть неповного державного фінансування ми не можемо діяти з позицій прайс-сетера. Тому в рамках Асоціації "Навчальна книга" ми тісно співпрацюємо в плані ціноутворення і з Міністерством освіти і науки, і з іншими нашими партнерами.

"КО": Якою є маркетингова стратегія видавництва "Генеза"?

О.Д.: Ми давно усвідомили, що без належної уваги до постійного вдосконалення технологій збуту своєї продукції на гостро конкурентному ринку не обійтися. Задля стимулювання цієї сторони нашої діяльності ми організували спеціальний маркетинговий підрозділ, проводимо рекламні акції й аналітичні дослідження ринку. Вся ця робота в кінцевому результаті спрямована на організацію й удосконалення продажу нашої продукції покупцеві за прийнятну для обох сторін ціну.

Ми вважаємо, що якісний рівень нашої продукції є стратегічною запорукою успішної маркетингової політики "Генези".

"КО": З чого складається мережа розповсюдження?

О.Д.: Задля кращої поінформованості про діяльність "Генези" споживачів у регіонах та задоволення попиту на її продукцію працюють представництва у Дніпропетровську, Одесі, Львові, Рівному, Чернігові, Полтаві, Харкові, Сумах, Кіровограді, Запоріжжі, Херсоні. Також відкрито фірмову книжкову крамницю у Києві (метро "Видубичі", вул. Інженерна, 2).

"КО": З якими проблемами на ринку підручників ви стикаєтеся?

О.Д.: Переконаний, що з тими ж, із якими стикаються й інші високопрофесійні видавництва, що працюють на ринку навчальної літератури. Це, насамперед, недобросовісна конкуренція, а якщо називати речі своїми іменами – піратство з боку деяких напівпідпільних "підприємств", що паразитують на праці інших. Тема ця не нова, але на жаль, зрушень на краще поки що не помітно.

Також видавництва, знані в Україні завдяки якості своєї продукції, потерпають від того, що на ринку "обертається" багато низькопробних видань, звісно, без відповідних грифів Міносвіти і науки України, які активно пропонуються споживачеві, не обізнаному з вимогами до навчальної літератури. Споживач же, спокусившись на низьку ціну, лише згодом з'ясовує, що придбаний ним підручник чи посібник не відповідає діючій навчальній програмі, рясніє грубими помилками на рівні невігластва тощо.

"КО": Розкажіть про найближчі плани та проекти видавництва "Генеза".

О.Д.: Окрім створення навчально-методичної літератури, яка вже стала своєрідною візитівкою нашого видавництва (з історії, біології, правничої тематики тощо), на часі – поява на книжковому ринку фундаментального видання "Довідник з історії України", присвяченого 10-й річниці відновлення незалежності нашої країни, а також "Енциклопедії козацтва" та "Києвознавства". У творчій лабораторії видавництва завершується робота над низкою цілком оригінальних за змістом, композиційною побудовою та мистецьким оформленням книг, які, переконаний, стануть черговою приємною несподіванкою для наших шанувальників.

"КО": Назвіть, будь ласка, декілька найпопулярніших, на ваш погляд, підручників-бестселерів.

О.Д.: Відповідно до законів маркетингу, насамперед назву такі вдалі розробки нашого видавництва, як підручник Віталія Власова і Оксани Данилевської з пропедевтичного курсу історії України "Вступ до історії України" у комплекті з робочим зошитом для учнів 5 класів та згадуваний вже мною підручник Романа Ляха та Надії Темірової "Історія України з найдавніших часів до XV століття" для учнів 7 класів. Також мають добрі відгуки учнів та освітян "Буквар" львівського видавництва "Світ" та підручник з економіки Київського університету ім. Т. Г. Шевченка.


Інтерв'ю провели
Юлія Полянська
та Анна Єгорова

 
© агенство "Стандарт"